Donaties

Donaties en/of schenkingen voor De Levenstuinen van het Groot Hontschoten zijn van harte welkom.
Het rekening nummer is: NL87 ABNA 0435 4221 97.

Organisaties voor goede doelen (zoals De Levenstuinen van het Groot Hontschoten) zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Het ANBI-nummer voor De Levenstuinen van het Groot Hontschoten is: 81020.

2017 Beleidsplan St De Tuinen

2018 Stichting De Levenstuinen – Balans W&V (3)